Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz podpisała uchwałę nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”. Program stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.

„Program rozwoju turystyki do 2020 roku” (PRT 2020) opracowano w ramach II etapu budowy nowego systemu dokumentów strategicznych w Polsce, w tym przekształcania wybranych dokumentów strategicznych z poprzedniego systemu  w programy rozwoju.

PRT 2020 został przygotowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami, w tym przede wszystkim z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i z uwzględnieniem obowiązujących dokumentów strategicznych na poziomie krajowym w ramach nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, tj. Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz 5. z 9. strategii zintegrowanych w ramach nowego systemu zarządzania rozwojem kraju. Program będzie dokumentem wykonawczym do „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu służyć będą realizacji wizji turystyki, jako:
- nowoczesnej i otwartej gospodarki turystycznej, opartej na inteligentnych specjalizacjach turystycznych w polskich regionach,
- jednego z kluczowych sektorów rozwoju polskich regionów i kraju,
- wzmacniającego konkurencyjność kraju w Unii Europejskiej.
Kompleksowe działania skoncentrowane zostały wokół następujących obszarów priorytetowych:
-  konkurencyjna i innowacyjna turystyka,
-  nowoczesny system zarządzania turystyką,
-  kompetentne kadry dla turystyki,
-  turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, zwiększający spójność społeczną i gospodarczą regionów.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

(Źródło: http://www.msport.gov.pl)

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.