Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, NIP:  851 27 45 138, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010273 (dalej: „ZROT” lub „administrator”).

2. Administrator w celach realizacji zadań statutowych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer fax, numery: NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje o płatnościach i zadłużeniu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Realizacji zadań statutowych oraz zawartych z administratorem umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

5. Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Są Państwo zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Źródłem pochodzenia Państwa danych osobowych są:

 • udzielone przez Państwa informacje;
 • partnerzy handlowi administratora,
 • Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, strony internetowe, na których zostały umieszczone Państwa dane osobowe).

W każdym momencie możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

KONKURS NA WSPARCIE WYDAWNICTW 2018

Protokół Komisji Konkursowej
z oceny wniosków złożonych w konkursie
na wsparcie wydawnictw promocyjnych
realizowanych przez członków ZROT
w roku 2018

Komisja konkursowa powołana przez Prezesa ZROT w dniu 6 lipca 2018r. w składzie:

 1. Magdalena Bulikowska – skarbnik ZROT
 2. Zdzisław Pawlicki – dyrektor biura ZROT
 3. Artur Pomianowski – specjalista ds. promocji (sekretarz komisji)

na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2018 r. dokonała oceny wniosków złożonych do ZROT w odpowiedzi na Konkurs na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków ZROT w roku 2018, oceniła 6 wniosków, które w regulaminowym terminie, tj. do 30 czerwca 2018 r. wpłynęły do ZROT.

lp. Tytuł wnioskodawca
 1. MAPA SZLAKÓW KAJAKOWYCH POW. KOSZALIŃSKIEGO Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
 2. PRZEWODNIK WĘDKARSKI 2018 LOT Czaplinek
 3. PERŁY TURYSTYCZNE BORNEGO SULINOWA, CZAPLINKA, POŁCZYNA ZDROJU I SZCZECINKA Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
 4. GMINA DZIWNÓW DLA TURYSTY, ŻEGLARZA, SPORTOWCA, INWESTORA Gmina Dziwnów - Miejski Ośrodek Sportu i Kultury
 5. MAPA TURYSTYCZNA SZCZECINA "ŻEGLUJ PO SZCZECINIE" Pazim Sp. z o.o.
 6. "KAPITAN PARAWAN" - Komiks Miasto Darłowo

W wyniku oceny formalnej wszystkie nadesłane wnioski zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, w której na wynik wpływ miał obszar objęty zawartością merytoryczną oraz ocena własna członków Komisji. Członkowie Komisji dokonując oceny własnej brali pod uwagę m.in. produktowy charakter wydawnictwa, walor poznawczy w zakresie dziedzictwa kulturowego, historycznego, walorów antropogenicznych i przyrodniczych, planowany nakład oraz liczbę wersji językowych.

Po dokonaniu oceny wniosków oraz po wnikliwej dyskusji Komisja konkursowa przyznała następującą liczbę punktów poszczególnym wydawnictwom oraz dokonała podziału dofinansowania w następujący sposób:

lp. Tytuł wnioskodawca punktacja dofinansowanie
 1. MAPA SZLAKÓW KAJAKOWYCH POW. KOSZALIŃSKIEGO Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 37 3612,00
 2. PRZEWODNIK WĘDKARSKI 2018 LOT Czaplinek 22 2750,00
 3. PERŁY TURYSTYCZNE BORNEGO SULINOWA, CZAPLINKA, POŁCZYNA ZDROJU I SZCZECINKA Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna 45 4800,00
 4. GMINA DZIWNÓW DLA TURYSTY, ŻEGLARZA, SPORTOWCA, INWESTORA Gmina Dziwnów - Miejski Ośrodek Sportu i Kultury 26 2450,00
 5. MAPA TURYSTYCZNA SZCZECINA "ŻEGLUJ PO SZCZECINIE" Pazim Sp. z o.o. 33 3500,00
 6. "KAPITAN PARAWAN" - Komiks Miasto Darłowo 6 0,00

 

 * * *

Konkurs na wsparcie wydawnictw promocyjnych
realizowanych przez członków ZROT
w roku 2018 (zakończony)

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłasza czwartą edycję „Konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków ZROT w roku 2018.

Konkurs przeprowadzany jest w celu wsparcia wydawnictw promocyjnych z zakresu turystyki na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w szczególności mające charakter produktowy.

Prawo udziału w konkursie mają wyłącznie członkowie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa typu folder, katalog, mapa – zarówno nowe, jak i dodruki oraz wznowienia wcześniej zrealizowanych wydawnictw.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2018 r. Łączna pula środków przeznaczonych w tym roku na ten konkurs to 25 000,00 zł.

 

materiały do pobrania:

 1. Regulamin konkursu (pdf)
 2. formularz wniosku: format MS Word, format OpenDocument
 3. Wzór umowy (pdf)

Konsultacje publiczne projektów aktów wykonawczych do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku

galeria Targi Boot&Fun2017

Targi Boot&Fun2017 - 23-26.11.2017 r.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.