Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej (w przypadku braku i niemożliwości uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu  profilem zaufanym).

.

Walne Zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej

Od 3 do 4 grudnia w Tarnowie będzie obradowało Walne Zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej (FIT). Polska Organizacja Turystyczna i Zarząd FIT zapraszają do udziału pracowników centrów i punktów informacji turystycznej.

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, NIP:  851 27 45 138, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010273 (dalej: „ZROT” lub „administrator”).

2. Administrator w celach realizacji zadań statutowych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer fax, numery: NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje o płatnościach i zadłużeniu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Realizacji zadań statutowych oraz zawartych z administratorem umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

5. Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Są Państwo zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Źródłem pochodzenia Państwa danych osobowych są:

 • udzielone przez Państwa informacje;
 • partnerzy handlowi administratora,
 • Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, strony internetowe, na których zostały umieszczone Państwa dane osobowe).

W każdym momencie możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

KONKURS NA WSPARCIE WYDAWNICTW 2021

Konkurs na wsparcie wydawnictw i inicjatyw informacyjno-promocyjnych o tematyce turystycznej
w roku 2021 

Kapituła Konkursowa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oceniła wnioski złożone w Konkursie na wsparcie wydawnictw i inicjatyw informacyjno-promocyjnych realizowanych przez członków ZROT w roku 2021.

W roku 2021 ZROT przeznaczył na wsparcie działań wydawniczych i inicjatyw informacyjno-promocyjnych członków ZROT 33.500,00 zł.

Kapituła konkursowa po ocenie formalnej i merytorycznej oraz po długiej dyskusji postanowiła przyznać dofinansowanie na poniższe przedsięwzięcia: 

wydawnictwa i inicjatywy informacyjno-promocyjne członków
dofinansowane przez ZROT w roku 2021
     
Powiat Drawski dla aktywnych - przewodnik turystyczny (wyd.: Powiat Drawsk)   Strona internetowa
winnicepomorzazachodniego.pl
(wyd.: Stowarzyszenie Winnice Pomorza Zachodniego)
Kalendarz miesięczny
(wyd.: Uzdrowisko 
Świnoujście S.A.)
     
Gazetka Turystyczna 2021 Powiat Drawski
(wyd.: Powiat Drawski) 
Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy HENRYK
(wyd.: Uzdrowisko Świnoujście
)
EKOMAP Velo Baltica
(wyd.: LOT w Mielnie)
     
   
Spacerkiem po Czaplinku 2021
(wyd.: LOT Czaplinek)
Perły Turystyczne Pojezierza Drawskiego 2021
(wyd.: 
SzLOT)
 Gmina Dziwnów-
dla turysty, żeglarza...
(wyd.: 
Gmina Dziwnów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)

 

   
 film "Gmina Cedynia 2021"
(wyd.: Gmina Cedynia)
 film "Mielno w pigułce"
(wyd.: LOT w Mielnie)
   
 film "GOCI - Czaplinek"
(wyd.: LOT Czaplinek)
 film  "SZCZECINEK - rowerowe miasto!"
(wyd.: SzLot)

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.