IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Ruch turystyczny. Trendy - Badania - Organizacja

konferencja

W dniach 17-18 maja Katedra Zarządzania Turystyką, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Ruch turystyczny. Trendy - Badania - Opinie.

Ruch turystyczny jest zjawiskiem, którego skala współcześnie stale rośnie. Zmiany zachodzące w zachowaniach turystów pod wpływem czynników związanych z preferowanym stylem życia powodują między innymi uzupełnianie, a czasem nawet wypieranie tradycyjnych form turystyki przez ich nowoczesne formy. Ponadto pogłębianie zjawiska demokracji turystycznej (oznaczającej realizację aktywności turystycznej i rekreacyjnej przez grupy społeczne dotychczas z niej wykluczone) powoduje sukcesywne pojawianie się nowych uczestników przemieszczeń turystycznych charakteryzujących się specyficznymi potrzebami i oczekiwaniami. Rosnąca liczba turystów w połączeniu ze zmianami w stylu życia oraz paradygmatem zrównoważonego rozwoju determinuje funkcjonowanie rynku turystycznego oraz implikuje zmiany w formach obsługi turystów i charakterze oferty produktowej. Równocześnie nasilają się pozytywne i negatywne konsekwencje ruchu turystycznego w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, zarówno w odniesieniu do gospodarki i społeczeństwa, jak i środowiska przyrodniczego.

Przedmiotem dyskusji podczas konferencji będą zagadnienia związane z tematyką ruchu turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:
* Współczesne trendy w ruchu turystycznym
* Nowe formy turystyki oraz modyfikacje klasycznych form turystyki
* Obsługa ruchu turystycznego (pilotaż, przewodnictwo, animacja, informacja, usługi noclegowe, gastronomiczne i transportowe)
* Biura podróży jako organizatorzy imprez turystycznych
* Logistyka obsługi ruchu turystycznego
* Jakość obsługi ruchu turystycznego
* Determinanty rozwoju ruchu turystycznego (historyczne i współczesne)
* Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego
* Nowoczesne techniki informatyczne w obsłudze ruchu turystycznego
* Główne obszary recepcji (i emisji) ruchu turystycznego
* Pozytywne i negatywne konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego
* Przestrzenne aspekty przemieszczeń turystycznych
* Badania ruchu turystycznego
* Kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.