Relacja z VIII Zachodniopomorskiego Forum Turystyki

W czwartek, 7 grudnia 2017 r., zakończyło się dwudniowe, ósme już Zachodniopomorskie Forum Turystyki. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób: przedstawicieli ZROT, szefów różnych instytucji zajmujących się turystyką, przedsiębiorców związanych z tą strefą aktywności, sympatyków i zaproszonych gości.

m logo forum 3

Program obrad składał się z dwóch komplementarnych, lecz niezależnych części. Pierwszy dzień wypełniły zajęcia warsztatowe, drugi - Otwarte Walne Zebranie Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej.

m sala1W środę, 6 grudnia, zaproponowano trzy bloki tematyczne. Pierwszy, prowadzony przez Witolda Jabłońskiego i Grzegorza Adamowicza, poświęcony był lokalnym, regionalnym  i ogólnopolskim Centrom Nauki, widzianym jako przedsięwzięcia kreujące rozwój miast, gmin i regionów. Szczególnie wiele uwagi poświecono nowo powstającemu Morskiemu Centrum Nauki w Szczecinie, którego dyrektorem jest Witold Jabłoński.
Dwie kolejne, powiązane tematycznie prezentacje dotyczyły wykorzystania internetu i dostarczanych przezeń narzędzi w przedstawianiu i upowszechnianiu informacji turystycznej. Najpierw Damian Gres, Zdzisław Pawlicki i Adam Pioch, na przykładzie witryny www.pomorzezachodnie.travel omówili projekt „e-turystyka”, zwracając uwagę na znaczenie budowania sieci redaktorów terenowych dla powodzenia przedsięwzięcia.
W kolejnej części zajęć Adam Pioch, specjalista w zakresie marketingu internetowego, skoncentrował się na Storytellin’gu, czyli - w dużym uproszczeniu - modnej dziś techniki „reklamy przez narrację”. Chodzi o oddziaływanie na świadomość adresata poprzez odpowiednio skonstruowaną opowieść.m sala

Czwartek, drugi dzień spotkania, miał charakter studyjny i przebiegał w konwencji Walnego Zebrania. Moderatorem był Marek Migdal - prezes ZROT. Czterogodzinny program wypełniły prezentacje dokonań różnych instytucji publicznych zajmujących się turystyką z ramienia lub we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa zachodniopomorskiego.

m M Migdal 1 m Damian Gres 1 m Andrzej Binka
 Marek Migdal  Damian Greś  Andrzej Binka

Po powitaniu i krótkiej części oficjalnej, prezentacje zapoczątkował Damian Greś - Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego. Odwołując się działalności Wydziału Turystyki i Gospodarki przedstawił panoramę dotychczasowych dokonań i dalszych planów na nadchodzący rok 2018. Bardzo szeroką paletę tematów spointował postulatem równoważnego wykorzystania naturalnych walorów regionu, ujętych w formułę 3S (sun, sea, sand, czyli słońce, woda i piasek) oraz oferty szlaków kulturowych, opisanje formułą 3E (education, excitement, entertainment, czyli edukacja, ekscytacja, rozrywka).
Kolejnym mówcą był Andrzej Binka - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UM. W interesujący sposób powiązał  specjalizację kierowanego przezeń wydziału z promocją ofert turystycznych. Między innymi przez udział sygnowanych przez wydział stoisk w takich imprezach jak Targi Grüne Woche, Tall Ship Races, Targi „Smaki Regionów”,  w Jarmarku Bożonarodzeniowym, czy w Kulinarnym Festiwalu Kwiatów Jadalnych organizowanym przez Ogrody „Hortulus” w Dobrzycy. Andrzej Binka wskazał też na liczne publikacje Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UM oraz na patronat we współtworzeniu szlaku „Dziedzictwo Kulinarne Pomorza Zachodniego”.
Cenne, acz trudne dla odbiorców, bo wypełnione informacjami prawno-ekonomicznymi było wystąpienie Wojciecha Łebińskiego - Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego UM. Został w nim zaprezentowany sposób podziału funduszy pomiędzy różne podmioty i plany w tym zakresie w odniesieniu do lat 2017/2018.
Dorota Janicka - Dyrektor Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego - przedstawiła aktywność i osiągnięcia wydziału, posługując się - jako ilustracją - opisem Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz szczegółową prezentacją starań o rewitalizację i ufunkcjonalnienie mostu kolejowego w Siekierkach.

m Wojciech Lebinski m Dorota Janicka 1 m Wojciech Heliński
 Wojciech Łebiński  Dorota Janicka Wojciech Heliński

Zamknięciem tej części obrad było, budzące duże zainteresowanie, wystąpienie Wojciecha Helińskiego - prezesa Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki sp. z o.o. Spółka istnieje od roku 1991 i - jak czytamy w materiałach na jej stronie internetowej: „Naszym priorytetowym zadaniem jest rozwój i promocja turystyki na Pomorzu Zachodnim. W związku z tym wdrażamy nowe programy i przedsięwzięcia, które kreują i unowocześniają gospodarkę turystyczną. W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania stworzyliśmy firmę, która wspiera zarówno przedsiębiorców, jak i łączy ich działania z sektorem samorządowym.” Aktywność spółki opisują cztery działy: wydawniczy; organizacji imprez i konferencji; szkoleń i dział targów. O ich specyfice prezenter jedynie napomknął, najwięcej uwagi poświęcając nowemu produktowi jakim jest „Turystyczny Marketing Sferyczny”. Jak to ujął Wojciech Heliński: „chodzi o innowacyjny wymiar marketingu bazujący na wirtualnej rzeczywistości. Technologia VR to bez wątpienia przyszłość, która znajdzie zastosowanie, w każdej dziedzinie.” Istotę propozycji najlepiej oddają tematyczne strony: http://www.pomorzezachodnie360.pl/ oraz kierunekpomorze.pl.

Wystąpienie Wojciecha Helińskiego zamknęło pierwszą część czwartkowych obrad. Po przerwie rozpoczęła się prezentacja projektów i planów ZROT w roku 2018. Prowadził ją, posiłkując się przejrzystymi slajdami, Dyrektor Biura ZROT - Zdzisław Pawlicki. Ogrom zamierzeń został podzielony na grupy tematyczne, obejmujące: targi krajowe i zagraniczne, wydawnictwa drukowane, podróże studyjne, promocja w mediach (tradycyjnych i elektronicznych), redagowanie stron internetowych, szkolenia, kolejne fora turystyczne, nadawanie certyfikatów (z tytułu produktu oraz centrom informacji turystycznej) i wsparcie finansowe różnych inicjatyw.
Spektrum zamierzeń jest bardzo szerokie, niemniej ich realizacja jest - co wyraźnie zastrzeżono - uzależniona od możliwości finansowych, które ostatecznie doprecyzuje przyszłoroczny budżet. m slideOstatnią częścią czwartkowego programu była wolna dyskusja, moderowana przez prezesa Marka Migdala, a poświęcona zasadom dalszego funkcjonowania ZROT. Rozważano trzy główne zagadnienia: rolę ZROT, zasady członkostwa oraz plan i cele działania. Ciekawych spostrzeżeń było tak dużo, że postanowiono nie zamykać dyskusji ostatecznym podsumowaniem, ale kontynuować ją w toku kolejnych spotkań.

Galeria zdjęć:

Galeria

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.