Jest nowa Rada POT

POT 2005 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VII kadencji. Akty powołania piętnastu członkom nowej rady wręczył minister Witold Bańka.

Przewodniczącym Rady jednogłośnie został wybrany Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. Zgodnie z ustawą o POT, jedna trzecia rady musi pochodzić z administracji rządowej, jedna trzecia ma reprezentować samorząd terytorialny, a jedna trzecia – branżę turystyczną. Minister może powołać od 12 do 18 członków na trzyletnią kadencję.

Z poprzedniego składu do nowej rady dostały się trzy osoby: Andrzej Kindler z PIT, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i zastępca dyrektora ds. turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa Katarzyna Gądek. W składzie rady jest też reprezentant z województwa zachodniopomorskiego, tj. Jacek Borzyszkowski - wiceprezes Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie.

Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy między innymi przyjmowanie projektów rocznych planów finansowych, programów działania, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności, przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych, opiniowanie kandydatów na stanowisko prezesa i wiceprezesów oraz określanie zasad wynagradzania i kwalifikacji pracowników POT.  

Pełna lista członków Rady POT:

 1. Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki (przewodniczący)
 2. Katarzyna Gądek, zastępca dyrektora ds. turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa, reprezentuje też Unię Metropolii Polskich (wiceprzewodnicząca)
 3. Magdalena Jasińska, zastępca dyrektora departamentu programów ponadregionalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (sekretarz)
 4. Robert Jakubik, zastępca dyrektora departamentu spraw społecznych i oświaty w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Bartosz Nieścior, dyrektor biura ministra środowiska
 6. Patryk Demski, burmistrz Pelplina
 7. Artur Komorowski, naczelnik kancelarii prezydenta miasta Przemyśla
 8. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza 9.Zbigniew Rasielewski, zastępca prezydenta Torunia
 9. Jacek Borzyszkowski, wiceprezes Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie
 10. Marek Ciechanowski, przewodniczący Rady Krajowej Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
 12.  Tomasz Różniak, skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 13. Urszula Ślązak, dyrektor departamentu współpracy z zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 14. Krzysztof Strzałka, dyrektor departamentu dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

źródło: www.pot.gov.pl

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.