IX Gremium Ekspertów Turystyki

GET 200W dniach 28 i 29 marca 2019 roku w Gdańsku odbędzie się IX Gremium Ekspertów Turystyki. Tematem głównym dziewiątej edycji jest: "Samorząd terytorialny a rozwój turystyki".Zważywszy na specyfikę sektora gospodarki turystycznej i znaczenie władz samorządowych, wszystkich szczebli, dla tworzenia warunków do kreowania i rozwoju produktów turystycznych tematyka najbliższej edycji staje się wyjątkowo ważna. Dodatkowo należy pamiętać, że w przyszłym roku przypadają ważne rocznice związane zarówno z polską samorządnością, jak i stabilizacją systemową turystyki w Polsce, tj. 30 rocznica zainicjowania procesów samorządności terytorialnej w Polsce, 20 rocznica reformy administracyjnej Polski, 20 rocznica uchwalenia ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Gremium Ekspertów Turystyki to organizowane nieprzerwanie od 2003 roku spotkania przedstawicieli świata nauki, biznesu, władz rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych branży turystycznej.

gremium

GET to także spotkanie liderów na które składa się: konferencja naukowo-branżowa, debaty eksperckie, cykl warsztatów branżowych oraz prezentacje towarzyszące. To jedyne na taką skalę wydarzenie w Polsce, mające charakter kroczący, tzn. za każdym razem odbywa się w innym regionie, którego dorobek zarówno naukowy, jak i branżowy ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej oferty turystycznej.

Obszary tematyczne referatów i wystąpień naukowych:

  • Wpływ turystyki na gospodarkę regionu - inwestycje w turystyce, finansowanie rozwoju turystyki, gospodarka obiegu zamkniętego.
  • Współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym - struktura kompetencji w systemie zarządzania turystyką.
  • Prawne i finansowe narzędzia wspierania rozwoju turystyki regionalnej/lokalnej, bariery, możliwości, oczekiwana.
  • Dwie dekady trójstopniowego systemu POT – ROT - LOT - osiągnięcia, porażki i wyzwania.
  • Marketing turystyczny czy marketing marki miejsca?
  • Badania w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu regionalnego i lokalnego.
  • Przemysł spotkań wobec wymagań zleceniodawców – od turystyki kulturowej do kreatywnej.
  • Turystyka zdrowotna zjawiskiem globalnym rozwijanym regionalnie – szansa dla całej gospodarki.
  • Funkcje i dysfunkcje turystyki a rozwój regionalny - czyli jak rozwijać turystykę nie pogarszając jakości życia mieszkańców.
  • Protekcjonizm w branży turystycznej a pomoc publiczna  – sprzeczność czy logika.

Tegoroczne Gremium Ekspertów Turystyki zorganizowane zostanie we współpracy z uznaną w branży konferencją Nowe Trendy w Turystyce.

Program i formularze zgłoszeniowe na stronie: http://gremium.forumturystyki.pl/

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.