Nowy Zarząd ZROT

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Członków ZROT. Zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godz. 11:15. W zebraniu wzięły 33 zrzeszone podmioty łącznie dysponujące 55 głosami. Podczas zebrania podjęto uchwały ws.:

• przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.,
• przyjęcia sprawozdania finansowego ZROT za 2018 r.,
• pokrycia straty za rok 2018,
• przyjęcia sprawozdania merytorycznego ZROT za 2018 r.,
• udzielenia absolutorium Zarządowi ZROT za rok 2018,
• przyjęcia planu pracy ZROT na rok 2019 
• przyjęcia budżetu ZROT na rok 2019,

Ponadto Walne Zebranie Członków ZROT podjęło decyzję o odwołaniu dotychczasowego i wybraniu nowego Zarządu ZROT. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu weszli:

  • Adam Hok,
  • Witold Jabłoński,
  • Zbigniew Jagniątkowski
  • Elżbieta Mitura,
  • Sylwia Mytnik,
  • Agnieszka Sielicka

Zgodnie z § 34 ust. 4 Statusu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako przedstawicieli władz samorządowych województwa Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego delegował do Zarządu ZROT:

  • Damiana Gresia,
  • Wojciecha Łebińskiego,
  • Grzegorza Jóźwiaka,

Nowy Zarząd ZROT ukonstytuował się, powierzając funckję prezesa ZROT Damianowi Gresiowi. Skarbnikiem ZROT została Sylwia Mytnik.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.