Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorczości w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Do 2 grudnia trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM).

Środki w ramach tego działania udzielane jest mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom oraz średnim przedsiębiorstwom. W ramach konkursu wspierane będą inwestycje prowadzące do zwiększenia konkurencyjności sektora MŚP na terenie ZIT SOM poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwach innowacyjnych rozwiązań. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami, założeniami i kierunkami rozwoju przyjętymi w Strategii ZIT SOM. Mogą one polegać na budowie lub rozbudowie przedsiębiorstwa, wykreowaniu nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi, zwiększeniu efektywności produkcji przedsiębiorstwa bądź zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego. Przedsięwzięcie musi mieć charakter stacjonarny i być realizowane na terenie SOM.

Na dofinansowanie projektów przeznaczono w konkursie ponad 10 milionów złotych. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR w ogłoszonym naborze wynosi 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% całkowitych wydatków dla średnich przedsiębiorstw. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 1 milion złotych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020 r.

Bliższe informacje o naborze dostępne są pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/17-inwestycje-przedsiebiorstw-w-ramach-strategii-zit-dla

 

 

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.