Środki na rozwój infrastruktury turystyki uzdrowiskowej

Fundusze unijne na poprawę jakości infrastruktury turystyki uzdrowiskowej są dostępne w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Nabór wniosków trwa do 9 grudnia.

Projekty będą dofinansowywane w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych - infrastruktura turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki uzdrowiskowej. Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, położone na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska.

Na dofinansowanie projektów konkursu zarezerwowano blisko 4 miliony euro. Projekty nieobjęte pomocą publiczną mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości  85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Dla projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania wynosi 35 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (gdy jest ona udzielana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1620 t.j.) lub 80 % (w przypadku pomocy udzielanej w oparciu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1593 t.j.)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020 roku. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/49-rozwoj-zasobow-endogenicznych-infrastruktura-turystyki

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.