Nabór na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych - art. 15zzc

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie ogłasza nabór (15 zzc)
Wniosków o udzielenie dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, o których mowa w art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi ( Dz. U poz. 374 z późn. zm).

Urząd prowadzi nabór w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia tj. do dnia 29.04.2020 r.

- Wnioski złożone przed dniem ogłoszenia naboru i po zakończeniu naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu. !!!

- Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały rozpatrzeniu. !!!

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 15zzc
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może być jedynie przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzącemu działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA oraz pozostałe informacje naborze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Przedsiębiorcy z pozostałych powiatów powinni zapoznać się z informacjami dotyczącymi analogicznych naborów, zamieszczanych na stronach stosownych Powiatowych Urzędów Pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.