Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /www_zrot1/administrator/components/com_slideshowck/helpers/helper.php on line 241

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /www_zrot1/administrator/components/com_slideshowck/helpers/helper.php on line 241

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /www_zrot1/administrator/components/com_slideshowck/helpers/helper.php on line 241

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /www_zrot1/administrator/components/com_slideshowck/helpers/helper.php on line 241

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /www_zrot1/administrator/components/com_slideshowck/helpers/helper.php on line 241

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /www_zrot1/administrator/components/com_slideshowck/helpers/helper.php on line 241

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /www_zrot1/administrator/components/com_slideshowck/helpers/helper.php on line 241

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: cHRM chunk does not match sRGB in /www_zrot1/administrator/components/com_slideshowck/helpers/helper.php on line 241

Decyzja o dofinansowaniu projektu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki , Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III" w ramach RPOWZ 2014-2020.

ZROT bierze udzial w realizacji projektu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III" w ramach RPOWZ 2014-2020.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 09 marca 2022 roku podjął uchwałę nr 290/22 w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jest parterem projektu.

Oś Priorytetowa 1: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie,
Działanie 1.14: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Decyzja o dofinansowaniu projektu nr: RPZP.01.14.00-32-0002/21-00.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw i warunków gospodarczych, a także promocja elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów regionu, sprzyjanie tworzeniu nowych firm, czego konsekwencją będzie wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz uzyskanie przewagi gospodarczej.

Projekt realizowany jest w podziale na zadania:

1) Formowanie lokalnych partnerstw na rzecz realizacji przedsięwzięć rozwojowych,
2) Wzmocnienie potencjału regionu w zakresie gospodarki turystycznej,
3) Kampania informacyjno-promocyjna wzmacniająca pozycję zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej,
4) Koszty pośrednie.

Budżet: 4.229.400 zł brutto.
Termin realizacji projektu: 09.09.2021 - 31.12.2023

Źródło: https://turystyka.wzp.pl/aktualnosci/decyzja-o-dofinansowaniu-projektu...

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.