Warsztat pn. “Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.

Warsztat pn. “Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczną w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną,
w dniu 30 marca w Szczecinku przeprowadziła warsztat pn. “Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.

Warsztat miał na celu doskonalenie umiejętności i poszerzenie wiedzy z zakresu: współczesnych trendów w agroturystyce i turystyce wiejskiej, narzędzi promocji obiektów, wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu dla rozwoju działalności turystycznej, budowania sieci współpracy w turystyce wiejskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe, społeczne i przyrodnicze polskiej wsi oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Finansowanie zapewnia Unia Europejska w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.