O Nas

O Nas

W województwie zachodniopomorskim budowę nowych struktur rozpoczęto jeszcze w 1999 roku. W październiku 1999 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego powołał Zachodniopomorską Radę Turystyki, która pełniła rolę Jego organu doradczego w dziedzinie turystyki. Rada za swój główny cel postawiła doprowadzenie do utworzenia w naszym województwie Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Efektem wspólnych z Urzędem Marszałkowskim działań było podjęcie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 18 grudnia 2000 r. uchwały o przystąpieniu Województwa Zachodniopomorskiego w charakterze członka założyciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna powołana została na zebraniu założycielskim w dniu 15 lutego 2001 r. Dwunastu członków założycieli (w tym Województwo Zachodniopomorskie) zadeklarowało chęć utworzenia w naszym województwie ROT-u w formie związku stowarzyszeń. Organizacja wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 maja 2001 r., a pierwszy zarząd wybrany został 27 czerwca 2001 r.