Składki członkowskie

Składki członkowskie

Obowiązująca wysokość składki członkowskiej

(Podstawa: uchwała nr 8/WZ/2012 Walnego Zebrania Członków ZROT
z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości wpisowego i składek członkowskich
oraz
uchwała nr 1/WZ/2017 Walnego Zebrania Członków ZROT
z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2017)

Składkę członkowską należy przekazać na konto ZROT do dnia 15 lutego roku kalendarzowego.

Członkowie przystępujący do ZROT w trakcie roku kalendarzowego zobowiązani są do uiszczenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w pełnej wysokości w terminie 30 dni od daty przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd ZROT niezależnie od daty przystąpienia.