Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Informujemy, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone na platformie zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zrot.

2024 r.

Postępowanie: 1/BBU/ZROT/2024 kompleksowa organizacja wizyty studyjnej pn. „Najlepsze praktyki Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie zachodniopomorskim” wraz z organizacją warsztatu

2023 r.

10/2023/SnI/ZROT Tłumaczenie pisemne treści folderu promocyjnego z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki, ukraiński, czeski, wykonanie wersji czytanej dla osób niewidomych, opracowanie projektu okładki, skład, druk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego >>> link

9/2023/SnI/ZROT  – Zakup powierzchni wystawienniczej, kompleksowa organizacja oraz obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Boot & Fun, które odbędą się w dniach 30 listopada – 3 grudnia 2023 roku w Berlinie >>> link

Szacowanie wartości zamówienia – Promocja oferty turystycznej Pomorza Zachodniego w formie realizacji 2 wizyt studyjnych blogerów turystycznych lub lifestylowych oraz przygotowania z nich relacji w mediach >>> link

Szacowanie wartości zamówienia – Tłumaczenie pisemne treści folderu ogólnopromocyjnego, wykonanie wersji czytanej dla osób niewidomych, opracowanie projektu okładki, skład, druk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego >>> link

Zakup powierzchni wystawienniczej, kompleksowa organizacja oraz obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Boot & Fun, które odbędą się w dniach 30 listopada – 3 grudnia 2023 roku w Berlinie >>> link

Upowszechnianie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej i środkach masowego przekazu https://platformazakupowa.pl/transakcja/798630

5/2023/SnI/ZROT Kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie zagranicznej misji gospodarczej w Szwecji oraz w ramach misji gospodarczej spotkań B2B przedsiębiorców z branży turystycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego z zaproszonymi potencjalnymi partnerami handlowymi platformazakupowa.pl/transakcja/796976

Upowszechnienie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej poprzez organizację wydarzeń pod nazwą „SUPer miejsca Pomorza Zachodniego >>> link

Upowszechnienie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej podczas wydarzenia pod nazwą „Polboat Yachting >>> link

Szacowanie wartości zamówienia – Kompleksowa organizacja oraz obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas Polboat Yachting Festival, który odbędzie się w dniach 27-30 lipca 2023 roku w Marina Yacht Park w Gdyni. https://platformazakupowa.pl/transakcja/774933

Szacowanie wartości zamówienia – Upowszechnienie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej podczas wydarzeń pod nazwą Zachodniopomorskie SUPer miejsca >>> link

Kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie zagranicznej misji gospodarczej w Niemczech oraz w ramach misji gospodarczej spotkań B2B przedsiębiorców z branży turystycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego z zaproszonymi potencjalnymi partnerami handlowymi >>> link

Postępowanie pn. Upowszechnienie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej podczas Dnia Polskiego, który odbędzie się w dniu 07 maja 2023 roku w Brukseli (Belgia) >>> link

Szacowanie wartości – Upowszechnienia oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej podczas Dnia Polskiego, który odbędzie się w dniu 7 maja 2023 roku w Brukseli (Belgia). >>> link

Szacowanie wartości – Przygotowanie i organizacja zagranicznych misji gospodarczych w Niemczech i Skandynawii oraz w spotkań B2B przedsiębiorców z branży turystycznej >>> link

Szacowanie wartości – Przygotowanie i organizacja zagranicznych misji gospodarczych w Niemczech i Skandynawii oraz w spotkań B2B przedsiębiorców z branży turystycznej >>> link

Szacowanie wartości – Kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy / vlogerów / influencerów zagranicznych i krajowych w województwie zachodniopomorskim >>> link

2a/2023/SnI/ZROT Zapytanie ofertowe – Obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023 >>> link

Szacowanie wartości – Obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023 >>> link

1/2023/SnI/ZROT Zapytanie ofertowe – Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjno-reklamowych z logo w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III” >>> link

2/2023/SnI/ZROT Zapytanie ofertowe – Obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023 >>> link

Zakup powierzchni wystawienniczej, kompleksowa organizacja oraz obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Fredericia Boat Show w Fredericii (Dania) >>> link

2022 r.

2022 r.

7/2022/SnI/ZROT Kompleksowe opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypu dla produktu turystycznego: „Golf na Pomorzu Zachodnim” >>> link

Kompleksowe opracowanie dwóch Systemów Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypów dla produktów turystycznych >>> link

Kompleksowe opracowanie dwóch Systemów Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypów dla produktów turystycznych >>> link

Kompleksowe opracowanie dwóch Systemów Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem logotypów dla produktów turystycznych >>> link

Świadczenie usług związanych z organizacją podróży służbowej związanej z udziałem w targach World Travel Market London >>> link

 Obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów World Travel Market London >>> link

 Realizacja wsparcia formułowania partnerstw lokalnych służących budowie produktów turystycznych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III” >>> link

 Szacowanie wartości – świadczenie usług związanych z organizacją podroży służbowej związanej z udziałem w targach World Travel Market London >>> link

Szacowanie wartości- obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów World Travel Market London >>> link

Szacowanie wartości – świadczenie usług związanych z organizacją podroży służbowej związanej z udziałem w targach World Travel Market London >>> link

Szacowanie wartości- obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów World Travel Market London >>> link

Szacowanie wartości – opracowanie merytoryczne, projektu graficznego, składu i druku materiałów informacyjnych oraz elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej na potrzeby warsztatów i konferencji >>> link

Szacowanie wartości – Koordynacja procesu formowania partnerstw dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej >>> link

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej >>> link

Kompleksowa organizacja i obsługa techniczna warsztatów >>> link

Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej >>> link

Kompleksowa organizacja i obsługa techniczna warsztatów >>> link