Statut ZROT

Statut ZROT

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 15.02.2001 r., zmiany 27.06.2001 r., 10.03.2004 r., 30.09.2008 r., 17.02.2009r., 28.04.2009r., 13.06.2011r.

Preambuła

Mając na uwadze optymalizację efektów gospodarczych i społecznych wynikających z rozwoju sektora turystyki poprzez szerszą, bardziej konkurencyjną i odpowiadającą oczekiwaniom rynku ofertę turystyczną województwa zachodniopomorskiego tworzy się Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. ZROT jest płaszczyzną współdziałania: władz samorządowych regionu, Lokalnych Organizacji Turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji branżowych, środowiska nauki i przedsiębiorców sektora turystyki, zajmującą się kreowaniem i realizacją regionalnej polityki  rozwoju gospodarki turystycznej w województwie zachodniopomorskim.