Certyfikacja IT

Certyfikacja IT

Certyfikacja biur informacji turystycznej (edycja 2019)

Certyfikacja informacji turystycznej w Polsce została wprowadzona w 2010 roku. Stanowi ona bardzo ważny element realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną polityki zarządzania jakością Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jej celem jest: stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej.

Certyfikacja opiera się o 4 kategorie. W zależności od spełnianych kryteriów, jednostkom świadczącym usługi informacji turystycznej nadawane są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki. Proces prowadzony jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń jednostek informacji turystycznej.

Certyfikacja biur informacji turystycznej jest prowadzona przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z właściwą dla danego regionu regionalną organizacją turystyczną (na Pomorzu Zachodnim partnerem jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna). 

Przyznane w tym roku certyfikaty są ważne do kwietnia 2021 roku.