Archiwa: Events

Pomorze Zachodnie. Region Dla Ciebie.

Polska
Powierzchnia: 312 685 km2 Podział administracyjny: 16 województw Waluta: polski złoty Najdłuższe rzeki: Wisła, Odra Język urzędowy: polski W Unii Europejskiej: od 2004 roku

West Pomerania. Eine Region Für Dich.

Polen
Fläche: 312 685 km2 Verwaltungsgliederung: 16 Woiwodschaften Währung: Polnischer Zloty Die längsten Flüsse: die Weichsel, die Oder Amtssprache: Polnisch Mitgliedsstaat der Europäischen Union: seit 2004

West Pomerania. The Region For You.

Poland Area: 312,685 km2 Administrative division: 16 voivodeships Currency: Polish Zloty Longest rivers: Vistula, Oder Official language: Polish European Union member: since 2004

West Pomerania. Регіон для Вас

Польща
Площа: 312 685 км2 Адміністративний поділ: 16 регіонів Валюта: польський злотий Найдовші річки: Вісла, Одра Офіційна мова: польська У Європейському Союзі: з 2004 року