Konferencja pn. WSPÓŁPRACA-INNOWACJE-TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA

Konferencja pn. WSPÓŁPRACA-INNOWACJE-TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA

Polska Organizacja Turystyczna wraz z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną zapraszają na Konferencję pn. WSPÓŁPRACA-INNOWACJE-TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA, która odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. w godzinach 10.00-16.00 w Szczecinie (adres: Courtyard by Marriott Szczecin City, Brama Portowa 2, 70-225 Szczecin).
W trakcie konferencji zostaną wypracowane dobre praktyki z zakresu nowych trendów w rozwoju i promocji turystyki, aktualne wizje i strategie profesjonalizacji produktów turystycznych. Będzie też okazja na udział w dyskusji merytorycznej obejmującej szeroko wdrażanie zagadnień turystyki zrównoważonej w regionach Polski, a także transferu wiedzy łączącej interesy gospodarcze szerokiego grona odbiorców. Patronem medialnym projektu jest Dziennik Rzeczpospolita Turystyka.
W konferencji o charakterze ogólnopolskim udział wezmą przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z turystyką w każdym regionie m.in. przedstawiciele samorządów, eksperci, naukowcy, gestorzy bazy hotelowo-turystycznej, gestorzy i właściciele certyfikowanych produktów turystycznych, PMT, lokalne i regionalne organizacje turystyczne wraz z członkami, centra i punkty informacji turystycznej, lokalna branża turystyczna, którym bliski jest rozwój potencjału ekonomicznego regionów.

Potwierdzenie udziału Państwa przedstawiciela, uprzejmie prosimy kierować na e-mail adres: info@zrot.pl w terminie do 15.09.2023 r.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością na tym ważnym spotkaniu konferencyjnym w Szczecinie.

PROGRAM KONFERENCJI
Współpraca – Innowacje – Turystyka Zrównoważona
Szczecin, 21.09.2023 r.
Hotel Marriott I piętro, sala pionier, ul. Brama Portowa 2, Szczecin

Organizatorzy: Polska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Patronat medialny: Dziennik Rzeczpospolita Serwis Turystyka

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników, poczęstunek kawowy
10.00-10.15 – Otwarcie konferencji, powitanie gości, słowo wstępne, prowadzenie: Jacek Janowski, Polska Organizacja Turystyczna, Artur Pomianowski, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Magdalena Bulikowska, Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
  • Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
  • Anna Bańkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

10.15-10.45 – Oczekiwania i potrzeby z zachowaniem elementów zrównoważonego rozwoju dla turystów z Czech/ Słowacji, Pavel Trojan, Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Pradze
10.45-11.15 – Człowiek + AI = WNM? Adam Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc
11.15-11.45 – Z prądem i pod prąd – zrównoważona turystyka w Dolinie Dolnej Odry, Igor Szakowski, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
11.45-12.15 – Raport Stan wdrożenia turystyki zrównoważonej w województwie zachodniopomorskim na tle światowych tendencji Anula Galewska, Travindy
12.15-12.45 – Elementy turystyki zrównoważonej w praktyce – realizacja projektu pn. „Centrum Turystyki Winnej Kojder” – Marek Kojder, Winnice Kojder
12.45-13.00 – Przerwa kawowa
13.00-13.30 – Zrównoważony rozwój to nie to, co robimy, a to kim jesteśmy, Marlena Szczecińska, General Manager COURTYARD BY MARRIOTT & MOXY SZCZECIN CITY
13.30-14.30 – Debata nt. Jak zaprogramować rozwój turystyki zrównoważonej w regionie. Mieszkańcy jako źródło przewagi konkurencyjnej destynacji turystycznych w województwie zachodniopomorskim, prowadzenie Adam Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc (W panelu dyskusyjnym udział wezmą: Anula Galewska -Travindy, Marek Kojder – Winnice Kojder, Igor Szakowski -UM WZP, Marlena Szczecińska-Moxy/Marriott, Artur Pomianowski – ZROT
14.30-14.45 – Dyskusja, podsumowanie, zakończenie konferencji.
14.45-16.00 – Obiad

Program Konferencji