Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program wsparcia turystyki – edycja 2024

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program wsparcia turystyki – edycja 2024

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił Program wsparcia turystyki, którego celem jest poprawa jakości świadczonych usług turystycznych na rynku krajowym oraz wsparcie branży turystycznej.

Program realizowany jest w formule otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru turystyki. Na jego realizację w roku 2024 zaplanowano kwotę 12,6 mln zł.

Cele programu
Wśród celów konkursu znajdują się poprawa jakości świadczonych usług turystycznych na rynku krajowym oraz kontynuacja wsparcia dla krajowej branży turystycznej, skupiającej się na czterech podstawowych obszarach tj.: wsparcie finansowe i niefinansowe, rozwój, cyfryzacja usług, komunikacja, promocja i doskonalenie kadr turystyki.

Priorytety merytoryczne i nabór
Oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 należy składać i przesyłać wyłącznie elektronicznie w systemie AMODIT w terminie od 11 marca do 2 kwietnia 2024 r.

W konkursie wyodrębniono cztery priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty na wsparcie realizowanych przez nich zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka:

Priorytet 1 – Działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki regionalnej.
Priorytet 2 – Działania na rzecz popularyzacji, wsparcia i ułatwiania uprawiania turystyki aktywnej w kraju.
Priorytet 3 – Transformacja cyfrowa w turystyce krajowej i w dziedzinie badań oraz szkoleń na rzecz turystyki.
Priorytet 4 – Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa turystów podczas wypoczynku na terenie Polski.

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/oglaszamy-program-wsparcia-turystyki–edycja-2024