Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna poszukuje osoby do swojego zespołu. Jeżeli chcesz budować siłę regionu w obszarze turystyki i masz niezbędne kompetencje zgłoś się do nas.
Stanowisko: Specjalista/ka ds. administracji i promocji

Podstawowy zakres obowiązków:
Przygotowywanie i udział w wydarzeniach promocyjnych w Polsce i zagranicą.
Organizacja wizyt, współpraca z partnerami organizacji.
Współprowadzenie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych.

Oczekiwania od kandydatki/kandydata:
Wykształcenie wyższe.
Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (perforowana znajomość obu).
Mile widziana znajomość branży i doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym charakterze.

Oferujemy:
Umowę o pracę

Oferty proszę przesyłać do 19.04.2024 r. na adres dyrektor@zrot.pl
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

CV, z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.

CV należy opatrzyć klauzulą:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, NIP: 851 27 45 138, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010273.Iinformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej ZROT pod adresem http://www.zrot.pl/czlonkostwo-w-zrot/klauzula-informacyjna-rodo