Ogłoszenie Programu „Polskie szlaki turystyczne” Edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Ogłoszenie Programu „Polskie szlaki turystyczne” Edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Minister Sportu i Turystyki ogłasza Program „Polskie szlaki turystyczne”. Edycja 2024. finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem Programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki społecznej w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach przyrodniczych dla turystyki społecznej, w tym pieszej, rowerowej, kajakowej oraz zwiększenie dostępności i tworzenie szlaków turystycznych dostosowanych w szczególności do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Dzięki Programowi więcej grup społecznych, w tym osoby starsze i osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły korzystać z dostępnych sieci szlaków turystycznych w Polsce.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zadanie 1 – Renowacja istniejących szlaków turystycznych;

Zadanie 2 – Wytyczanie nowych szlaków turystycznych.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Na realizację programu w 2024 r. przeznacza się kwotę 3 000 000,00 zł (trzech milionów złotych). Wnioski na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 należy składać i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT (https://wnioski.msit.gov.pl) w sposób określony w pkt VI Programu „Polskie szlaki turystyczne.”, finansowanego w 2024 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w terminie do dnia 21  czerwca 2024 roku.

Więcej na stronie Ministerstwa >>> https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-programu-polskie-szlaki-turystyczne-edycja-2024-finansowanego-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej