“Podróże z klasą”

“Podróże z klasą”

19 czerwca br. rusza nabór wniosków przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” . Program realizowany do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku.
60 mln zł w 2024 roku na krajowe wycieczki szkolne dla uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach „Podróże z klasą” dofinansowaniu w 100% podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. Kwota dofinansowania zależy od czasu trwania wycieczki. W programie wycieczki muszą znaleźć się elementy edukacyjne związane z kulturą: wizyty w muzeach, centrach nauki, galeriach czy teatrach. Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.
Formularz elektroniczny składa organ prowadzący.

Więcej informacji i materiały doi pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/podroze-z-klasa