Program konferencji branżowej w ramach I Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej

Program konferencji branżowej w ramach I Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli administracji samorządowej, rządowej, przedsiębiorców oraz członków organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką komunikacji i turystyki rowerowej. Na konferencji podsumujemy nasze dotychczasowe działania, które mogą być inspiracją dla krajowej polityki rowerowej, a jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na wyzwania stojące przez Polską i Europą. Konferencja odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 w Szczecinie, w godz. 9.00 – 16.00. Wydarzenie jest elementem dwudniowych I Polsko-Niemieckich Dni Turystyki rowerowej.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 w Szczecinie, w godz. 9.00 – 16.00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagane jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa i uzyskanie potwierdzenia zakwalifikowania udziału. 

Wydarzenie jest elementem dwudniowych I Polsko-Niemieckich Dni Turystyki rowerowej i jest realizowane w ramach projektu “Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej” współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

PROGRAM dostępny na stronie >>> https://rowery.wzp.pl/artykul/25/program-konferencji-branzowej-w-ramach-i-polsko-niemieckich-dni-turystyki-rowerowej

Źródło: https://rowery.wzp.pl/artykul/25/program-konferencji-branzowej-w-ramach-i-polsko-niemieckich-dni-turystyki-rowerowej