Turystyka na Pomorzu Zachodnim to duże liczby, ale także jakość i zrównoważony rozwój

Turystyka na Pomorzu Zachodnim to duże liczby, ale także jakość i zrównoważony rozwój

W czwartek 21 września Polska Organizacja Turystyczna wraz z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną zorganizowały w Szczecinie ogólnopolską konferencję pt. WSPÓŁPRACA-INNOWACJE-TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA. Konferencję w Szczecinie zainaugurował prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, po którym gości przywitały prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Magdalena Bulikowska oraz członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, która wskazała, że Pomorze Zachodnie z jego potencjałem i działaniami prorozwojowymi, a zarazem troską o zachowanie walorów naturalnych jest najlepszym miejscem do toczenia tego rodzaju debaty.

W poszczególnych wystąpieniach prezentowano m.in. oczekiwania i potrzeby turystów z Czech i Słowacji w kontekście ich zainteresowania Pomorzem Zachodnim, czy też walory zrównoważonej turystyki w Dolinie Dolnej Odry. Anula Galewska z Travindy omówiła raport o stanie wdrożenia turystyki zrównoważonej w województwie zachodniopomorskim na tle światowych tendencji, natomiast Marek Kojder z Winnic Kojder przedstawił projektu pn. „Centrum Turystyki Winnej Kojder”.

Kulminacyjnym i podsumowującym Konferencję punktem była debata pod wodzą Adama Mikołajczyka o programowaniu rozwoju turystyki zrównoważonej w regionie, w której wziął udział poza prelegentami dyrektor Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Artur Pomianowski.

W konferencji udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli najważniejszych instytucji związanych z turystyką w regionie, w tym m.in. przedstawiciele samorządów, eksperci, naukowcy, gestorzy bazy hotelowo-turystycznej, gestorzy i właściciele certyfikowanych produktów turystycznych, lokalne i regionalne organizacje turystyczne, centra i punkty informacji turystycznej.