Walne Zebranie Członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Walne Zebranie Członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

W dniu wczorajszym, 22 maja 2024 roku, odbyło się walne zebranie członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (ZROT). Wydarzenie miało miejsce w centrum konferencyjnym hotelu Novotel Szczecin Centrum i zgromadziło licznych członków z całego regionu.

Jednym z najważniejszych punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu ZROT za rok 2023. Z radością informujemy, że zarząd otrzymał absolutorium, co jest wyrazem uznania dla jego pracy i skutecznych działań na rzecz rozwoju turystyki na Pomorzu Zachodnim.

Absolutorium jest nie tylko formalnym potwierdzeniem prawidłowości działania zarządu, ale także dowodem zaufania i wsparcia ze strony członków organizacji. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się zrealizować wiele projektów promujących region, przyciągających turystów oraz wspierających przedsiębiorców.

Podczas zebrania przedstawiono również plany na przyszłość, które obejmują dalsze działania promujące Pomorze Zachodnie jako atrakcyjny kierunek turystyczny.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim członkom za ich aktywny udział w zebraniu oraz nieustanne wsparcie i zaangażowanie. Wspólnie dążymy do tego, aby Pomorze Zachodnie było miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów i docenianym za swoje wyjątkowe walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

Zapraszamy do śledzenia naszych dalszych działań i współpracy w nadchodzących miesiącach!