Władze organizacji

Władze organizacji


Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
działa jako związek stowarzyszeń.

Władze organizacji:

  1. Walne Zebranie Organizacji
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna

Magdalena Bulikowska

Prezes ZROT

Elżbieta
Mitura

Skarbnik ZROT

Marcin Biskupski

Członek Zarządu

Adam Hok

Członek Zarządu

Grzegorz Jóźwiak

Członek Zarządu

Artur Lijewski

Członek Zarządu

Sylwia Mytnik

Członek Zarządu

Sławomir Piński 

Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Dariusz Śliwiński – przewodniczący

Bernadeta Borkowska – zastępca przewodniczącego

Wiesław Lewoc – członek
Władysław Szabela – członek

Pracą biura kieruje:

Artur Pomianowski – Dyrektor Biura ZROT