Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna na XI Forum POT-ROT-LOT Wisła

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna na XI Forum POT-ROT-LOT Wisła

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna uczestniczy w XI Forum POT-ROT-LOT. To coroczne spotkanie Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych jest okazją do wymiany doświadczeń i ustalenia planów pracy na kolejny rok z Polską Organizacją Turystyczną. W tym tym roku obrady odbywają się w Wiśle.

Uczestnicy, poza udziałem w zajęciach warsztatowych, panelach dyskusyjnych i inspirujących prezentacjach, będą mieli okazję porozmawiać z dyrektorami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej. Współorganizatorem tegorocznego spotkania jest SLASKIE.travel.