ZROT uczestnikiem konferencji pn. “Turystyka w zrównoważonym rozwoju kraju i regionów”

ZROT uczestnikiem konferencji pn. “Turystyka w zrównoważonym rozwoju kraju i regionów”

26 października br. w Warszawie odbyła się konferencja pn. “Turystyka w zrównoważonym rozwoju kraju i regionów”, której organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki. Na Konferencji Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną reprezentowali Pani Magdalena Bulikowska – prezes ZROT oraz Pan Artur Pomianowski – dyrektor biura ZROT.

Konferencja była adresowana do środowiska naukowego i akademickiego, przedstawicieli administracji publicznej, samorządów i organizacji non-profit zaangażowanych w rozwój turystyki w kraju i w regionach.

Celem konferencji, realizowanej w ramach wsparcia przez MSiT zadań publicznych z zakresu turystyki, była m.in merytoryczna dyskusja na temat wieloaspektowego wpływu turystyki na zrównoważony rozwój kraju i jego regionów, a także popularyzacja wiedzy z zakresu badań rynku turystycznego.

W panelu dyskusyjnym obejmującym tematykę związaną z doświadczeniami regionów we wdrażaniu i mierzeniu koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki, wypowiadała się Pani Prezes ZROT Magdalena Bulikowska, mówiąc m.in o doświadczeniach PomorzeZachodnie.travel w obszarze zrównoważonego rozwoju w turystyce.