Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej oraz Interboot International Watersports Exhibition w Niemczech

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej oraz Interboot International Watersports Exhibition w Niemczech

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej do Niemiec wraz z udziałem w spotkaniach B2B realizowanych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Misja będzie przeprowadzona w związku z wydarzeniem pn. Interboot International Watersports Exhibition odbywającym się we Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim w dniach
23.09 – 01.10.2023. Długość wyjazdu wyniesie 3 dni (w tym dojazd i powrót), w tym minimum 2 noclegi na miejscu.

Interboot International Watersports Exhibition to jedna z najważniejszych śródlądowych imprez wodniackich w Niemczech oraz święto całej turystyki, wydarzenie przyciągające rzesze uczestników rynku i wspaniała okazja do nawiązywania relacji biznesowych.

Realizowana przez ZROT misja ma na celu stworzenie przedsiębiorcom warunków do podjęcia
i ożywienia współpracy z partnerami zagranicznymi głównie z obszaru Niemiec, nawiązanie
lub rozszerzenie kontaktów handlowo-gospodarczych, uzyskanie informacji na temat środowiska biznesowego rynku niemieckiego i wzmocnienie własnej oferty, poznanie profilu potencjalnych konsumentów, rozpoznanie rynku i konkurencji branżowej.

Podczas misji zorganizowane zostanie spotkanie B2B, czyli bezpośrednie spotkania uczestników misji gospodarczych z zaproszonymi potencjalnymi partnerami handlowymi. Podczas spotkania możliwe będzie przeprowadzenie prezentacji ofert eksportowych uczestników misji w obecności wszystkich zaproszonych gości, stworzone zostaną też warunki do przeprowadzenia indywidualnych rozmów
z potencjalnymi kontrahentami.

Udział w misji jest bezpłatny dla jej uczestników. Będzie natomiast związany z udziałem przedsiębiorców w pomocy de minimis. W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu
ze ZROT w celu przekazania informacji i rozwiania wątpliwości na temat tej formy wsparcia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w wydarzeniu, a tym samym zwiększenia swego potencjału i wzmocnienia gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 sierpnia 2023 roku.

Liczba miejsc ograniczona (8 miejsc). Z jednego przedsiębiorstwa możliwość udziału maksymalnie 2 osób. Liczy się pierwszeństwo nadesłanych zgłoszeń.

Dane kontaktowe: Sławomir Doburzyński, e-mail: s.doburzynski@zrot.pl, tel. 91 433 41 26.

>>> Zaproszenie <<<