ZROT organizatorem zagranicznych misji gospodarczych

ZROT organizatorem zagranicznych misji gospodarczych

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w ostatnim czasie zorganizowała misję gospodarczą do Niemiec i Szwecji. Obie misje połączone były z serią spotkań B2B. Wydarzenia zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Misja w Niemczech przeprowadzona była w związku z wydarzeniem pn. Interboot International Watersports Exhibition odbywającym się we Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim w dniach 23.09–01.10.2023. Interboot International Watersports Exhibition to jedna z najważniejszych śródlądowych imprez wodniackich w Niemczech oraz święto całej turystyki, wydarzenie przyciągające rzesze uczestników rynku i wspaniała okazja do nawiązywania relacji biznesowych.

Misja w Szwecji była przeprowadzona w związku z Targami Seniorów odbywającymi się w Sztokholmie w dniach 3-5.10.2023.

Realizowane przez ZROT misje miały na celu stworzenie przedsiębiorcom warunków do podjęcia i ożywienia współpracy z partnerami zagranicznymi z obszaru Niemiec i Szwecji, nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo-gospodarczych, uzyskanie informacji na temat środowiska biznesowego obu rynków i wzmocnienie własnej oferty, poznanie profilu potencjalnych konsumentów, rozpoznanie rynku i konkurencji branżowej.

Podczas misji zorganizowane zostały spotkania B2B, czyli bezpośrednie spotkania uczestników misji gospodarczych z zaproszonymi potencjalnymi partnerami handlowymi. Podczas spotkania możliwe będzie przeprowadzenie prezentacji ofert eksportowych uczestników misji w obecności wszystkich zaproszonych gości, stworzone zostaną też warunki do przeprowadzenia indywidualnych rozmów
z potencjalnymi kontrahentami.

Wydarzenia zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.