Ekopożyczka dla MŚP od ZARR S.A.

Ekopożyczka dla MŚP od ZARR S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uruchomiła nowy produkt finansowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalna kwota Ekopożyczki to 500 000 zł z okresem spłaty do 72 miesięcy (6 lat).

Co można sfinansować?
Ekopożyczka może być przeznaczona na finansowanie celów inwestycyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego służących poprawie efektywności energetycznej MŚP i/lub minimalizujących negatywne oddziaływanie prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko, m.in.:
przebudowa/remont budynku, instalacji, urządzeń technicznych, w tym działania termomodernizacyjne, modernizacja/wymiana oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego, systemów zasilania, systemów sterowania oświetleniem na energooszczędne, modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach produkcyjnych / przemysłowych / energetycznych / telekomunikacyjnych / informatycznych, wykorzystanie technologii OZE, zakup nie starszych niż 5 lat nisko/bezemisyjnych środków transportu, przeprowadzenie audytu energetycznego i/lub audytu efektywności energetycznej.

Ekopożyczka udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis), przy czym oprocentowanie jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i równe ¼ Stopy Bazowej publikowanej na stronie UOKiK, obowiązującej w dniu wydania pozytywnej decyzji pożyczkowej.

Pozostałe warunki:
brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
wkład własny nie jest wymagany,
finansowanie wydatków w kwotach brutto (tj. z VAT).

Więcej informacji na stronie: https://pozyczkizfr.zarr.com.pl/ lub u doradców:
Agnieszka, kom. 512 205 545
Krzysztof, kom. 512 205 846
Zapraszamy do kontaktu!