Podsumowanie liczby rowerzystów na Pomorzu Zachodnim w roku 2022

Podsumowanie liczby rowerzystów na Pomorzu Zachodnim w roku 2022

Przedstawiamy Państwu podsumowanie liczby rowerzystów na trasach rowerowych Pomorza Zachodniego w roku 2022 (czujniki do zliczania rowerzystów w: Chwarstnicy, Czarnocinie, Darłowie, Kołczewie, Mostkowie/Dzikowie, Nowym Objezierzu, Rogowie, Sarbinowie, Świnoujściu, Toporzyku).

Pomorze Zachodnie buduje sieć długodystansowych tras rowerowych o łącznej długości 1100 km. Budowane odcinkami trasy rowerowe połączą się w spójną sieć w ramach której do dyspozycji rowerzystów oddane zostaną Trasa Blue Velo (nr 3), Trasa Velo Baltica (EuroVelo 10 i 13), Trasa Pojezierzy Zachodnich (nr 20) oraz Stary Kolejowy Szlak (nr 15). Trasy te będą przebiegały przez całe województwo komunikując ze sobą wiele miast i atrakcji turystycznych. Trasy stanowić będą połączone wspólnym oznakowaniem odcinki nowych i istniejących dróg rowerowych, dróg publicznych o małym natężeniu ruchu oraz dróg leśnych. Dzięki temu każdy niezależnie od kondycji fizycznej czy rodzaju roweru będzie mógł komfortowo i bezpiecznie przemierzać Pomorze Zachodnie.

Na Pomorzu Zachodnim znajduje się 10 czujników do zliczania rowerzystów,tj.: na Trasie Blue Velo (nr 3) znajdują się 2 czujniki do zliczania rowerzystów (Czarnocin, Chwarstnica), na Trasie Velo Baltica (EuroVelo 10 i 13) znajduje się 5 czujników do zliczania rowerzystów (Świnoujście, Kołczewo, Rogowo, Sarbinowo, Darłowo), na Trasie Pojezierzy Zachodnich (nr 20) znajdują się 2 czujniki do zliczania rowerzystów (Mostkowo/Dzikowo, Nowe Objezierze), na Starym Kolejowym Szlaku (nr 15) znajduje się 1 czujnik do zliczania rowerzystów (Toporzyk).
 
Przedstawiamy Państwu podsumowanie liczby rowerzystów na trasach rowerowych Pomorza Zachodniego w roku 2022:
   

Trasa Velo Baltica (EuroVelo 10 i 13):
  

– Świnoujście – zliczono 795.483 rowerzystów. W porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost o 22% (rok 2021 – 650.482 rowerzystów). Najbardziej uczęszczanym dniem w roku 2022 w Świnoujściu był 27.07.2022 roku, w którym zliczono 7.341 rowerzystów.
 
– Kołczewo – zliczono 54.339 rowerzystów. Brak porównania do roku 2021, gdyż licznik działa od 24.11.2021 roku. Najbardziej uczęszczanym dniem w roku 2022 w Kołczewie był 14.08.2022 roku, w którym zliczono 833 rowerzystów.
  
– Rogowo – zliczono 187.190 rowerzystów. W porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost o 4% (rok 2021 – 179.322 rowerzystów). Najbardziej uczęszczanym dniem w roku 2022 w Rogowie był 01.08.2022 roku, w którym zliczono 2.558 rowerzystów.
  
– Sarbinowo – zliczono 199.875 rowerzystów. Minimalna różnica w porównaniu do roku ubiegłego (rok 2021 – 202.674 rowerzystów). Najbardziej uczęszczanym dniem w roku 2022 w Sarbinowie był 28.07.2022 roku, w którym zliczono 3.411 rowerzystów.
  
– Darłowo – zliczono 95.380 rowerzystów. W porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost o 3,7% (rok 2021 – 91.924 rowerzystów). Najbardziej uczęszczanym dniem w roku 2022 w Darłowie był 28.07.2022 roku, w którym zliczono 1.273 rowerzystów.

Trasa Blue Velo (nr 3):
  

– Czarnocin – zliczono 6.603 rowerzystów. W porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost o 16,5% (rok 2021 – 5.664 rowerzystów). Najbardziej uczęszczanym dniem w roku 2022 w Czarnocinie był 24.04.2022 roku, w którym zliczono 300 rowerzystów.
  
– Chwarstnica – zliczono 21.163 rowerzystów. W roku 2021 zliczono 28.440 rowerzystów. Najbardziej uczęszczanym dniem w roku 2022 w Chwarstnicy był 16.06.2022 roku, w którym zliczono 300 rowerzystów. 
  
Trasa Pojezierzy Zachodnich (nr 20):
  

– Mostkowo/Dzikowo – zliczono 25.420 rowerzystów. Brak porównania do roku 2021, gdyż licznik działa od 24.11.2021 roku. Najbardziej uczęszczanym dniem w roku 2022 w Mostkowie/Dzikowie był 05.06.2022 roku, w którym zliczono 471 rowerzystów.
  
– Nowe Objezierze – zliczono 25.819 rowerzystów. W porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost o 21,7% (rok 2021 – 21.209 rowerzystów). Najbardziej uczęszczanym dniem w roku 2022 w Nowym Objezierzu był 07.08.2022 roku, w którym zliczono 525 rowerzystów.
  
Stary Kolejowy Szlak (nr 15):
  

– Toporzyk – zliczono 15.924 rowerzystów. Minimalna różnica w porównaniu do roku ubiegłego (rok 2021 – 16.192 rowerzystów). Najbardziej uczęszczanym dniem w roku 2022 w Toporzyku był 17.06.2022 roku, w którym zliczono 308 rowerzystów. 
  
Aktualne dane z liczników rowerowych można obserwować na naszych stronach internetowych: 

Chwarstnica – http://www.eco-public.com/public2/?id=100046184
Czarnocin – http://www.eco-public.com/public2/?id=100064602
Darłowo – http://www.eco-public.com/public2/?id=100043047
Kołczewo – https://data.eco-counter.com/public2/?id=300021270
Mostkowo/Dzikowo – https://data.eco-counter.com/public2/?id=300021259
Nowe Objezierze – http://www.eco-public.com/public2/?id=100047476
Rogowo – http://rogowo.visio-tools.com/
Sarbinowo – http://www.eco-public.com/public2/?id=100053565
Świnoujście – http://swinoujscie.visio-tools.com/ 
Toporzyk – http://www.eco-public.com/public2/?id=100063363
 
Czujniki do zliczania rowerzystów w Świnoujściu, Rogowie, Darłowie zostały wykonane w ramach projektu: „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.

Czujnik do zliczania rowerzystów w Czarnocinie został wykonany w ramach realizacji projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pozostałe czujniki do zliczania rowerzystów (Chwarstnica, Kołczewo, Mostkowo/Dzikowo, Nowe Objezierze, Sarbinowo, Toporzyk) zostały wykonane w ramach budowy sieci długodystansowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Źródło: https://turystyka.wzp.pl/aktualnosci/podsumowanie-liczby-rowerzystow-na-pomorzu-zachodnim-w-roku-2022?fbclid=IwAR1xCsqNgoKPLQMFlNGF46tNkdxkiNO2Kh8udbe8eMFh0e8bLbOcMjV88uA