Seminarium szkoleniowo-studyjne dla laureatów konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce

Seminarium szkoleniowo-studyjne dla laureatów konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce

POT: W dniach 18-20.05.2023 odbyła się podzielona na część stacjonarną i terenową podróż studyjna w formie seminarium edukacyjnego dla laureatów Konkursu Na Najlepsze CIT w Polsce – edycja 2022. W trakcie wyjazdu przedstawione zostały przykłady funkcjonowania pomorskiego systemu informacji turystycznej, atuty i dobre praktyki. Uczestnicy zapoznali się z wdrożonymi innowacjami w metropolii Gdańska, Sopotu i Gdyni stanowiącymi modelowe rozwiązania dla działalności informacji turystycznej na Pomorzu.

Seminarium edukacyjne podnoszące kompetencje zawodowe w sztuce i kulturze obsługi turystów ma na celu wymianę doświadczeń środowiska turystyki oraz umocnienia wartości i motywacji zawodowych informatorów z informacji turystycznej.  Jest nagrodą POT dla certyfikowanych biur informacji turystycznej w Polsce, które wytypowały spośród swoich zespołów najlepszych pracowników IT.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele certyfikowanych punktów informacji turystycznej w kategorii od 1 do 4 gwiazdek, które zajęły I miejsce w konkursie POT:

LOITiK-Lublin4 gwiazdki standaryzacji
RCIT-Koszalin3 gwiazdki standaryzacji
PIT-Brenna2 gwiazdki standaryzacji
PIT Skansen Miniatur Pobiedziska1 gwiazdka standaryzacji

Uczestnikom towarzyszyli dyrektor zarządzający Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Łukasz Magrian, członek Zarządu FIT Piotr Kończewski, sekretarz Zarządu FIT Liliana Topolnicka-Waszczuk i Koordynator Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej Katarzyna Górska.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • edukacja, pozyskanie dużej ilości informacji o regionie i funkcjonowaniu jednostek IT na Pomorzu,
  • nauka poprzez działanie i obserwację w terenie,
  • powielanie i adaptacja zachowań organizacyjnych prezentowanych podczas wyjazdu,
  • zapoznanie z wartościami kulturowymi, krajoznawczymi oraz marketingowymi
  • poszerzenie wiedzy na temat możliwości pakietowania ofert usługowych w punktach informacji turystycznej
  • promocja najlepszych informacji turystycznej w Polsce
  • poznanie środowiska branży w innych miejscowościach czy miastach
  • networking i integracja biur informacji turystycznej oraz ich przedstawicieli
  • wzajemna komunikacja w kontekście wdrażania modelu ESG w turystyce

Inicjatywa stanowi także motywację dla kadr informacji turystycznej w Polsce do dalszej pracy zawodowej i pasji do turystyki.

Uczestnicy mieli okazję poznać dobrze zbudowany i kreatywnie zarządzany system informacji turystycznej w Regionie Pomorskim. Pozwala to obszarowi turystycznemu poprawić wizerunek, firmie turystycznej oferować usługi na nowych rynkach, zarządom obszarów chronionych monitorować wielkość ruchu turystycznego i oceniać jego wpływ na walory przyrodnicze, a turystom dostarczać pełnych i aktualnych informacji. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemu informacji turystycznej jest budowanie przejrzystych związków organizacyjnych pomiędzy uczestnikami tego systemu. Województwo Pomorskie prezentuje wzorowe praktyki współpracy branży z samorządem, co determinuje sukces w rozwoju gospodarki turystycznej.

W programie seminarium znalazło się również miejsce na zapoznanie z działalnością dwóch punktów informacji turystycznej w Sopocie oraz rolą promocji Sopockiej Organizacji Turystycznej, którą przedstawił prezes SOT Bartłomiej Barski. Ponadto zaprezentował dostępność online/24h dla turystów zagranicznych, krajowych i mieszkańców. Uczestnicy seminarium aktywnie dyskutowali o roli wzajemnej współpracy w formule samorząd-biznes i skutecznych technikach sprzedaży usług turystycznych.

Współczesna turystyka to system powiązań między jej podmiotami realizującymi na rynku funkcje komercyjne (przedsiębiorcy turystyczni), jak i non profit (samorządy terytorialne oraz organizacje i stowarzyszenia branżowe). Punkty informacji turystycznej są miejscami, w których nie tylko można zasięgnąć informacji, ale także otrzymać poradę czy pomoc merytoryczną. To autonomiczne jednostki stanowiące element promocji określonego regionu, ułatwiające aktywizację w zakresie inicjatyw turystycznych i rozwoju ruchu turystycznego we współpracy w ramach systemu POT-ROT-LOT.

Wynikiem realizowanego seminarium studyjnego było także poznanie możliwości komercjalizacji usług i oferowanych produktów turystycznych „małych ojczyzn”. Prowadzenie punktów IT jest działalnością perspektywiczną, szczególnie w sferze cyfrowej dla miejsc dążących do intensyfikacji ruchu turystycznego.

Partnerem POT przy organizacji seminarium była Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Źródło: https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/seminarium-szkoleniowo…